Keresés
Termékek
Top Termékek
Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy" Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal" Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Tartós tej, visszazárható dobozban, 2,8%, 1 l, MIZO Tartós tej, visszazárható dobozban, 2,8%, 1 l, MIZO
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Tűzőkapocs, 24/6, VICTORIA Tűzőkapocs, 24/6, VICTORIA
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!

 


Irodai Megoldások Webshop

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http:// irodai-megoldasok.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http:// http://irodai-megoldasok.hu/aszf-hALTSZERZ.html és letölthető az alábbi linkről: http://irodai-megoldasok.hu/aszf-hALTSZERZ.html

 

 

1.   Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Irodai Megoldások Kft.

A szolgáltató székhelyHorgonye: 8200 Veszprém, Tímár utca 3/C.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@irodai-megoldasok.hu

Cégjegyzékszáma: 19-09-511123

Adószáma: 14615133-2-19

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06-88-404-848

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-54887/2012.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe : : Corwell Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. corwell@corwell.hu

 

2.   Alapvető rendelkezések :

 

2.1.         A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a http://www.irodai-megoldasok.hu/egyeb/letoltes/pag_letoltes.aspx weboldalon.

 

2.2.         A jelen Szabályzat 2014.  Június hó 06 nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.         Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra,      vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

2.4.         Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Regisztráció/vásárlás :

 

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

 

 

 

4.   Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1.         A megjelenített termékek kizárólag webáruházban leadott rendelésekre érvényesek és online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát,amit az áruház alapértelmezett beállításként jelenít meg, de ezt a Felhasználó meg tudja változatni, hogy bruttó árak jelenjenek meg, illetve nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

 

4.2.         A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

 

4.3.       Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja         Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

 

 

4.4.      Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház   felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5.      Rendelés menete

 

5.1.         Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

 

5.2.         Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

5.3.         Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosaram” ikonra kattintva.

 

5.4.         Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, ezt megteheti a „Vissza a webáruházba” hivatkozásra kattintást követően, vagy új termékkeresést indíthat.. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A sor végén lévő Kivesz ikonra kattintva törölheti a korsár egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „Kosár tartalmának törlése” gombbal törölheti. Mennyiség módosításához az adott termék során található beviteli mezőben írja át a megrendelni kívánt mennyiségre a mezőben lévő számot, majd kattintson a „Módosít” gombra. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „Kosár tartalmának megrendelése” gombra.

 

5.5.         Felhasználó kiválasztja a szállítási módot, átvételi címet, fizetési módot és számlázási címet. A lehetséges fizetési módok a következők:

 

5.5.1.     Fizetési módok:

 

Fizetés utánvéttel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

  

Fizetés előreutalással/átutalással : a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Amennyiben a Felhasználó utólagos átutalással rendelte meg a termék(ek)et, akkor a számlán feltűntetett fizetési határidőn belül köteles a megrendelésen feltűntetett ellenértéket a Szolgáltató bankszámlájára megfizetni, a pénzügyi teljesítésig a Szolgáltató a megrendelésen szereplő termékeket tulajdonjogát fenntartja.

 

Személyes átvétel : Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

 

5.5.2.     Szállítási költség:

 

A szállítási költség nettó 10.000.-Ft alatt nettó 900.-Ft*,ami az automata rendelés visszaigazoláson fel van tüntetve. Nettó 10.000.-Ft értékű megrendelés felett ingyenes. 

Iroda Express:

Szállítás 3 órán belül, Budapesten és vonzáskörzetében.

A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik a megrendelt árut 3 órán belül közvetlenül a megadott címére szállíttatni.

Feltételek:

A rendelés leadása munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között, szállítás a megrendelést követően 3 órán belül.

A szolgáltatás Budapesten és Pest környékén (a *-gal megjelölt településeken) vehető igénybe.

A szolgáltatást csak átutalással fizető Partnereink vehetik igénybe.

A megrendelés maximális súlya és mérete megtalálható a lenti táblázatban.

 

* Aszód, Biatorbágy, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csomád, Csömör, Diósd, Domony, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Erdőkertes, Fót, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Halásztelek, Iklad, Kerepestarcsa, Kistarcsa, Leányfalu, Maglód, Mogyoród, Nagykovácsi, Őrbottyán, Páty, Pécel, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Szada, Szentendre, Sződ, Sződliget, Tahi, Tahitótfalu, Telki, Törökbálint, Üröm, Vác, Vácegres, Váchartyán, Vácrátót, Vecsés, Veresegyház.

 
 

 

IRODA EXPRESS szolgáltatások díjtételei

 
 

Budapesten belül címenként

 

fuvareszköz

kiszállítás díja

max. méret

maximális súly

 

motorkerékpár

 2 550 Ft

60x40x12 cm

5 kg

 

személygépkocsi

 3 700 Ft

70x100x50 cm

150 kg

 

„puttonyos” gépkocsi

 5 290 Ft

104x153x107 cm

500 kg

 
         

Pest környékén (50 km)

 

fuvareszköz

kiszállítás díja

max. méret

maximális súly

 

motorkerékpár

 3 620 Ft

60x40x12 cm

5 kg

 

személygépkocsi

 4 500 Ft

70x100x50 cm

150 kg

 

„puttonyos” gépkocsi

 5 300 Ft

104x153x107 cm

500 kg

 

A táblázatban megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

 

 

*Kivétel azon szerződött partnereink, akikhez saját autóval túrajáratunk szerint szállítunk, valamint azon partnereinknél, ahol a megállapodás szerint ingyenes a szolgáltatás.

 

 

5.6.         Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.7.         A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 7-17 óra közötti időszakban.

 

5.8.         Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni a megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendeléssel, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát..

 

5.9.         Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.10.       Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy levélszemétként kezeli a levelezőprogram.

 

 

      6.     A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

6.1.         A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

6.2.        Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

6.3.         Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

6.4.         Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

6.5.    A Szolgáltató az esetleges visszárut csakis a kitöltött reklamációs adatlapon tudja kezelni és elszállítani. Az adott termék(ek) jóváírására, a jogosság elbírálása illetve a termék(ek) a Szolgáltató raktárába történő érkezése után kerülhet sor.   

 

      6.6.           A Vevő, amennyiben olyan terméket rendel, amit "csak rendelésre" státuszú vagy egyedileg a Vevő arculatára, igényei szerint kell gyártatni, a Szolgáltató előleget kérhet, amit a felek közös megegyezéssel elfogadnak illetve teljesítenek. 

 

  1. Elállás joga
     

 

7.1.         A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

7.2.         A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

7.3.         Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 

 

8.     Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

 

8.1.       Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

8.2.       Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

8.3.       Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

8.4.       Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.5.       Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

9.     A szavatossági igény esetén történő eljárás :

 

9.1.   A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

9.2.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

 

10.  Vegyes Rendelkezések

 

10.1.         Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

10.2.         Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

10.3.         Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.4.         Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

10.5.     2018.04.01.-től informatikai fejlesztéseinknek köszönhetően és miatt, belső adminisztrációs folyamataink egyszerűbbek és gyorsabbak lettek. Ezek megvalósításához az eddig a  számláinkon feltűntetett soronkénti vevő kedvezményeket úgy alakítottuk át, hogy a webáruházban is és a számlákon is,  már a kedvezménnyel csökentett árak szerepelnek. Mindez megkönnyítvén vevői oldalról az adott termék illetve rendelés pontos árának illetve összegének nyomon követését. Megértésüket köszönjük!

10.6.     Promóció : Rendeljen weben és vegye át személyesen, most 3% kedvezményt adunk*! Promóciós kód : IMWCC3 *A kedvezmény az akciós és egyedi árakra nem érvényes, a kedvezmény csak a személyesen átvett csomagokra érvényes a promóciós kód megadásával! A promóció 2017.12.31-ig, illetve visszavonásig érvényes!

 

11.     Szerzői Jogok

 

Horgony11.1.   Miután az irodai-megoldasok.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az irodai-megoldasok.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

11.2.  Az irodai-megoldasok.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

11.3.  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

11.4. Tilos az irodai-megoldasok.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a irodai-megoldasok.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

11.5. Az irodai-megoldasok.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

11.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000.- Ft, illetve szavanként bruttó 10.000.-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

  

Veszprém, 2014-06-05

 

 

 

 

Kosaram
Vásárláshoz kérjük, jelentkezzen be
Szörp, light, 0,7 l, PIROSKA "Fitt", narancs Szörp, light, 0,7 l, PIROSKA Újdonságok
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Gyurma készlet, CREOTIME "Pearl Clay", 3 különböző szín Gyurma készlet, CREOTIME Újdonságok
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Monitorállvány, állítható, FELLOWES "Clarity™, átlátszó Monitorállvány, állítható, FELLOWES Újdonságok
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Kávé, pörkölt, szemes, 1000 g, SEGAFREDO "Selezione Crema" Kávé, pörkölt, szemes, 1000 g,  SEGAFREDO Újdonságok
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!